Czesne za rok szkolny w szkole Kleks wynosi : 270€ za jedno dziecko, 190€ za drugie dziecko, 130€ za trzecie dziecko.

Opłatę należy uiścić w całości, czekiem lub gotówką, na początku roku szkolnego (w momencie zapisu dziecka do szkoły). Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieuczestniczenia ucznia w zajęciach i nie zwraca kosztów w przypadkach innych niż ważne przypadki losowe. Oferujemy możliwość zapłaty w 3 oddzielnych czekach, które będą realizowane sukcesywnie w trakcie roku szkolnego (wrzesień-styczeń-maj). Czeki należy wypisać na „Polskie Bordeaux”.

Ponadto, warunkiem zapisu dziecka do szkoły jest opłacenie przez rodzinę składki członkowskiej stowarzyszenia Polskie Bordeaux, w ramach którego działa szkoła. Składka roczna wynosi 17€.

Polska szkoła Kleks jest niezależną placówką o charakterze społecznym, działającą pod patronatem stowarzyszenia Polskie Bordeaux i przy wsparciu Konsulaty RP w Lyonie. Głównym źródłem finansowania szkoły są opłaty rodziców, pomoc konsularna i sponsoring osób i firm prywatnych, oraz organizacji i innych darczyńców wspierających charytatywnie nasza szkołę. Środki pieniężne zostają rozdysponowane na : wynajem sal, wyposażenie, zwrot kosztów dla kadry nauczycielskiej, artykuły niezbędne do prowadzenia zajęć, podręczniki, słowniki, mapy, atlasy, CD, i inne pomoce naukowe.