Dla wielu z nas, Polaków i osób polskiego pochodzenia żyjących we Francji, ważne jest aby nasze dzieci  stały się dwujęzyczne, mogły posługiwać się językiem, w którym sami się wychowaliśmy i swobodnie kontaktować się z rodziną i z bliskimi i mieszkającymi w Polsce. Istnieje wiele definicji dwujęzyczności, jednak najczęściej jest ona rozumiana jako zdolność posługiwania się dwoma językami, w której znajomość drugiego języka jest bliska lub ekwiwalentna poziomowi  językowemu  jaki posiadają osoby, których jest to język ojczysty.

Z punktu widzenia naukowego, dwujęzyczność jest postrzegana jako swoisty trening mózgu, wymagający szybkiego przechodzenia z jednego systemu językowego do drugiego.  Z badań naukowych wynika, że osoby dwujęzyczne mają wyższy stopień sprawności językowej, łatwość przyswajania  języków obcych i  abstrakcyjnego myślenia, a ich mózg starzeje się wolniej ( rzadziej cierpią na otępienie starcze i chorobę  Alzheimera). Korzyści płynące z dwujęzyczności nie ograniczają się zatem do umiejętności posługiwania się dwoma językami.

Czy jest zatem możliwe aby nasze dzieci mogły stać się dwujęzyczne wychowując się we Francji i chodząc tu do szkoły? Co należny uczynić aby wspomóc rozwój dwujęzyczności  u dzieci, dając im jednocześnie możliwość harmonijnego rozwoju  i kształtowania świadomości kulturowej i przynależności społecznej? Te i wiele innych pytań zadają sobie rodzice nie zawsze wiedząc w jaki sposób przekazać dziecku swój ojczysty język.

Ponieważ zadawaliśmy sobie podobne pytania, stworzyliśmy w 2011 roku w Bordeaux sobotnia szkole języka polskiego dla dzieci. Szkoła Kleks jest miejscem, które wspiera rozwój dwujęzyczność, poprzez naukę języka polskiego, kontakt z żywym językiem i z rówieśnikami mówiącymi po polsku. Ponieważ jesteśmy głęboko przekonani o dalekowidących  korzyściach płynących z dwujęzyczności dla rozwoju dzieci, kształtowania się ich światopoglądu i kreatywności, dokładamy wszelkich starań aby metody nauczania faworyzowały pozytywne nastawienie do języka i do polskości. Przekazując dzieciom język chcemy też przekazać im wiedzę o tradycjach i kulturze Polski, aby pomoc im w budowaniu tożsamości społecznej złożonej z dwóch języków i z dwóch horyzontów kulturowych.