Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego

W roku 2023 szkoła Kleks otrzymała dofinansowanie od Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej poza granicami Polski”.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze, Francji. Kwota dotacji w 2023 r. : 4 788,58 PLN brutto. Kwota dotacji w 2024 r. : 4 628,16 PLN brutto
Data podpisania umowy: 12/09/2023 r. Całkowita wartość zadania publicznego:  556 633,00 zł

Zadanie publiczne „Wsparcie szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze, Francji”  polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki. 

 


logo_wsp

Wspólnota Polska

W latach 2017, 2018 i 2019 szkoła Kleks otrzymała wsparcie od  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W latach 2018 i 2019 szkoła Kleks otrzymała dofinansowanie od Konsulatu Polskiego w Lyonie.

W roku 2020, działalność szkoły została częściowo sfinansowana ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. 

W roku 2021 szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021. Nazwa zadania publicznego: Wsparcie placówek oświatowych w Europie Zachodniej i Południowej. Kwota dotacji: 12 300 zł (Całkowita wartość zadania publicznego:  509 168,64 zł)

W roku 2022 szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze i Francji. Kwota dotacji: 7 675,00 zł PLN w 2022 r. Całkowita wartość zadania publicznego: 267 010,30 PLN.
Zadanie publiczne ” Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze i Francji” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

Konsulat RP w Lyonie
consulat

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą
orpeg

Groupe scolaire Européen Jeanne d’Arc Assomption à Pessac
logo JDA

Szkoła polska w Tuluzie
polinka

Polska szkola w Aix

Polonica_logo

Polska szkoła w Nicei
Logo-szkola-298x300

Polska szkoła w Grenoble
szkolapolskaGrenobleLOGO_m

Harcerze w Aix
krzyz-z